Usuwanie niestandardowych tłumaczeń wydruku

Aby usunąć niestandardowe tłumaczenia wydruku:

  1. Wybierz Drukowanie > Tłumaczenia wydruków.
  2. Wybierz jeden lub więcej niestandardowych tłumaczeń wydruku z siatki.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wybrane niestandardowe tłumaczenia wydruku.
    Niestandardowe tłumaczenia wydruku zostały usunięte z listy.