Przypisywanie dostaw

Może być konieczne ręczne dostosowanie dostaw głównych.
Uwaga

Stan dostawy głównej Zakończono zapobiega zmianom ręcznym.

Przykład: Dostawa przypisana do dostawy głównej może zostać wysłana wcześniej niż zaplanowano. Można przypisać tę dostawę do innej dostawy głównej, która jest zaplanowana na wcześniejszy termin.

 1. Wybierz Wysyłka > Dostawy główne.
 2. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć kartę Dostawa główna, która zawiera dostawę, którą chcesz przypisać ponownie.
 3. Kliknij kartę Przypisane dostawy.
  Na tej karcie wyświetli się lista wszystkich dostaw, które wchodzą w skład dostawy głównej. Dostawy są skonsolidowane, ponieważ ich poszczególne stany wskazują Zakończono i daty wysyłki przypadają w zakresie czasu węzła dystrybucji.
 4. Na karcie Lista przypisanych dostaw wybierz dostawę, którą chcesz przypisać ponownie.
 5. Kliknij przycisk Cofnij przypisanie.
 6. Wybierz Wysyłka > Dostawy główne.
 7. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć dostawę główną, do której ma być przypisana dostawa.
 8. Kliknij kartę Dostępne dostawy.
  Karta Dostępne dostawy pokazuje dostawy dostarczone do klienta i węzła dystrybucji, które mają datę wysyłki poza określonym zakresem. Pamiętaj, że tylko dostawy o stanie Zakończono są dostępne.
 9. Wybierz dostawę, którą chcesz przypisać ponownie, i kliknij przycisk Przypisz.
  Lista przypisanych dostaw jest aktualizowana.
 10. Kliknij kartę Zadania.
  Na tej karcie są wyświetlane zadania określone w przepływie pracy poziomu dostawy głównej i ich stan. Można przetwarzać zadania wyświetlone na tej karcie przez ustawienie stanu dostawy głównej na Zakończono.
 11. Opcjonalnie u góry strony można wybrać Ustaw stan > Ustaw na Zakończono.