Scalanie wysyłek

Strona Opakowania obsługuje użycie palet mieszanych w obrębie poszczególnych wysyłek.

Funkcja ta przeznaczona jest dla użytkowników systemów ERP, które nie obsługują pojemników w wysyłkach. Na przykład system ERP może pozwalać tylko na jeden wiersz w wysyłce. To wystarcza do obsługi zwykłych wysyłek w opakowaniach pojedynczych lub głównych, ale ogranicza użycie palet mieszanych. W Wysyłka można scalić wysyłki ERP, aby otrzymać jedną wysyłkę o kilku wierszach wysyłki. W tej scalonej wysyłce można utworzyć mieszane palety, które zawierają kilka wierszy wysyłki.

Uwaga

Funkcja Opakowania obsługuje palety Single, Master i Mixed w wysyłce.

Aby scalić wysyłki:

 1. Wybierz z menu Wysyłka > Opakowania.
 2. Wybierz wysyłki, które chcesz scalić.
  Należy spełnić następujące wymagania wstępne:
  • Wysyłki muszą należeć do tej samej dostawy.
  • Wymagany minimalny stan wysyłki to Zakończono.
  • Nie można pakować wysyłek do scalenia.
   Uwaga

   Usuń istniejące opakowanie przed scaleniem wysyłki.

  • Lokalizacja miejsca rozładunku wysyłek musi być taka sama.
 3. Kliknij przycisk Scal wysyłki.