Przeglądanie zawartości arkusza stylów transformacji

Na stronie Szczegóły arkusza stylów transformacji wyświetlana jest zawartość arkusza stylów.

Aby przejrzeć zawartość arkusza stylów:

  1. Wybierz Dane globalne > Arkusze stylów transformacji.
  2. Kliknij przycisk Analiza arkusza stylów.
  3. Przejrzyj zawartość arkusza stylów.