Tworzenie wirtualnego pojemnika

Wirtualny pojemnik to pojemnik lub pozycja opakowania, dla których nie wydrukowano etykiet ani dokumentów wysyłki. Wirtualny pojemnik nie jest uwzględniany podczas przetwarzania EDI. Dla pozycji, które nie mają być zapakowane, należy skorzystać z pojemników wirtualnych w celu przetworzenia zadań, takich jak drukowanie etykiet. Zwykle zadanie przetwarzania jest dostępne tylko wtedy, gdy jednostka jest zapakowana. Jeśli wirtualny pojemnik jest używany jako jednostka pakowania, można kontynuować jeśli Stan opakowania jest ustawiony na Nie zapakowano.

Aby przypisać wirtualny pojemnik do pozycji:

 1. Wybierz z menu Wysyłka > Opakowania.
 2. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć wiersz wysyłki.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Opcjonalnie utwórz wirtualny pojemnik z istniejącego pojemnika.
  1. Kliknij Wybierz w odpowiednim wierszu, aby edytować pojemnik
  2. W polu Typ pojemnika kliknij przycisk Wyszukaj.
  3. Wybierz wirtualny pojemnik z listy.
   W przypadku wirtualnego pojemnika wybrane jest pole wyboru Wirtualny pojemnik w oknie dialogowym Informacje o opakowaniach.
  4. Kliknij przycisk OK.
   Stan opakowania jest ustawiony na Rozpakowano, ale teraz można przetwarzać zadania i drukować etykiety.
 5. Opcjonalnie: Dodaj nowy pojemnik jako pojemnik wirtualny.
  1. Kliknij przycisk Dodaj pojemniki.
  2. W polu Typ pojemnika kliknij przycisk Wyszukaj.
  3. Wybierz wirtualny pojemnik z listy.
  4. Określ następujące informacje:
   Ilość
   To pole pokazuje ilość każdej pozycji w jednostce obsługi transportu, która jest wysyłana.
   Wysyłana ilość zależy od typu pojemnika. Na przykład paleta i zawarte na niej pudła nie mogą mieć wpisu o wysłanej ilości w jakimkolwiek podanym czasie.
  5. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.