Kopiowanie danych głównych przewoźników

Na stronie Dane główne przewoźników możesz zarządzać danymi głównymi przewoźnika, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Dane główne przewoźników jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu CarrierParty BOD.

Aby kopiować dane główne przewoźnika:

  1. Wybierz z menu Dane główne > Dane główne przewoźników.
  2. Wybierz dane główne przewoźników.
  3. Kliknij Kopiuj, aby skopiować główne dane przewoźnika.
    Wyświetli się widok szczegółowy strony Dane główne przewoźników.
  4. W razie potrzeby edytuj ustawienia.
  5. Aby zapisać dane główne przewoźników, kliknij przycisk Zapisz.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu danych głównych przewoźnika.