Przeglądanie szczegółów reguły transformacji

Widok szczegółowy strony Reguły transformacji pokazuje szczegółowe informacje o wybranej regule transformacji.

Aby przeglądać szczegóły wybranej reguły transformacji:

 1. Wybierz z menu Transformacja > Konfiguracja > Reguły transformacji.
 2. Kliknij przycisk Analiza reguły transformacji komunikatu, aby wyświetlić widok szczegółowy strony Reguły transformacji.
 3. Przeglądaj informacje nagłówka wybranej reguły transformacji:
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole określa datę rozpoczęcia okresu obowiązywania konfiguracji.
  Podczas edycji kliknij przycisk Kalendarz, aby wybrać datę rozpoczęcia z kalendarza.
  Obowiązująca data zakończenia
  To pole określa datę zakończenia okresu obowiązywania konfiguracji.
  Podczas edycji kliknij przycisk Kalendarz, aby wybrać datę zakończenia z kalendarza.
  Nazwa hierarchii partnera
  Nazwa hierarchii partnera to klasyfikacja dla grupy partnerów do komunikacji. Dla tej konfiguracji potrzebna jest hierarchia partnera.
  Identyfikator partnera
  Identyfikator partnera to węzeł hierarchii konfiguracji, który identyfikuje partnera do komunikacji lub grupę partnerów do komunikacji. Podczas edycji wybierz identyfikator partnera z listy rozwijanej. Ta lista rozwijana wyświetla wpisy listy kodów TradingPartners.
  Typ komunikatu
  Typ komunikatu definiuje treść komunikatu. Przykłady to VDA 4905, VDA 4915, ASC X12 830 Harmonogram planowania z możliwością wydawania, lub ASC X12 862 Harmonogram wysyłki.
  Wersja komunikatu
  Obsługa różnych wersji komunikatu jest obecnie możliwa dla komunikatów UN-EDIFACTASC X12. Jeśli nowy komunikat napływa bez określonej wersji komunikatu w regule transformacji, reguła transformacji jest aktualizowana automatycznie przez wersję komunikatu.
  Kierunek komunikatu
  Komunikaty przychodzące mają kierunek komunikatu Przychodzący, a komunikaty wychodzące Wychodzący.
  Podmiot gospodarczy
  Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje. Wpis pola jest dezaktywowany. Podmiot gospodarczy jest automatycznie ustawiany podczas zapisywania danych. Domyślny jest podmiot gospodarczy, w którym aktualnie pracujesz.
  Uwaga
  Przejrzyj lub podaj krótki opis celu konfiguracji.
 4. Przeglądaj grupę pól Uwaga. Ta grupa pól zawiera komentarze określone dla reguły transformacji.
 5. Przeglądaj te informacje w dolnej części strony:
  Reguła arkusza stylów
  To pole określa nazwę arkusza stylów XSLT, który jest używany do transformacji. Arkusz stylów XSLT określa, jak przekształcić plik wejściowy XML w plik wyjściowy XML. Opisy format pliku dla komunikatów przychodzących i wychodzących są automatycznie przyłączane do arkusza stylów, jeśli zostały zdefiniowane na liście kodów StyleSheetRules.
  Flaga testu
  To pole wyboru służy do wysyłania komunikatu EDI z aktywowanym wskaźnikiem testu w segmencie UNB. Aktywowany wskaźnik testu pokazuje odbiorcy komunikatu, że komunikat jest używany do testu przetwarzania, a nie jako produktywny komunikat.
  Potwierdzenie
  Nadawca komunikatu oczekuje potwierdzenia, że partner biznesowy pomyślnie odebrał komunikat. Tworzony jest nowy komunikat z potwierdzeniem w oparciu o komunikat przychodzący, z perspektywy odbiorcy.
 6. Aby przejrzeć szczegóły wybranego arkusza stylów, kliknij przycisk Pokaż szczegóły obok pola Reguła arkusza stylów.

  Okno dialogowe Szczegóły reguły arkusza stylów pokazuje następujące dodatkowe informacje:

  Opis pliku formatu źródłowego
  Plik XML jest używany do przetwarzania pliku strukturyzowanego komunikatu, takiego jak ANSI X12 lub EDIFACT do XML.
  Opis pliku formatu docelowego
  Plik XML jest używany do tworzenia docelowego formatu XML, na przykład plik strukturyzowanego komunikatu, jak np. ASC X12 lub EDIFACT.
  Standard komunikatu
  Standard komunikatu, który jest używany do przekształcania komunikatu.