Eksportowanie poleceń drukowania

Polecenia drukowania, które są przekazywane z Usługi drukowania do On-Premises Print Agent i InterFormNG są czasami wymagane do analizy i testów. Testowanie żądań drukowania można przeprowadzić na przykład w środowisku testowym użytkownika aplikacji. Ta funkcja umożliwia eksportowanie zakończonych poleceń drukowania w formacie XML z uwzględnieniem informacji o nagłówku i treści. Polecenia drukowania są wyeksportowane do komputera lokalnego.

Aby wyeksportować polecenia drukowania:

  1. Wybierz Drukowanie > Szablony wydruku.
  2. Wybierz jedno lub więcej zadań drukowania z listy lub kliknij przycisk Analiza zadania drukowania.
  3. Kliknij przycisk Eksportuj.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pobraniu zadania drukowania. Wiele wybranych zadań drukowania jest pobieranych w pliku zip.