Przeglądanie listy danych głównych przewoźników

Na stronie Dane główne przewoźników można przeglądać listę zaimportowanych lub wprowadzonych ręcznie danych głównych przewoźnika.

Aby przeglądać listę danych głównych przewoźników:

 1. Wybierz z menu Dane główne > Dane główne przewoźników.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Przewoźnik
  Przewoźnik jest stroną odpowiedzialną za transport towarów.
  Nazwa
  Przejrzyj lub określ nazwę adresu przewoźnika.
  Status przewoźnika
  Dostępne są następujące stany przewoźnika: Otwarte, Zamknięte, OczekująceUsunięte.
  Podczas edycji wybierz stan danych głównych przewoźników z listy rozwijanej.
  Osoba kontaktowa
  Przejrzyj lub określ odpowiedzialną osobę kontaktową po stronie przewoźnika.
  Nr tel.
  Przejrzyj lub określ numer telefonu wybranej osoby kontaktowej przewoźnika.
  E-mail
  Przejrzyj lub określ adres e-mail wybranej osoby kontaktowej przewoźnika.
  Faks
  Przejrzyj lub określ numer faksu wybranej osoby kontaktowej przewoźnika.
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  Przejrzyj lub określ pierwszy dzień obowiązywania danych głównych.
  Data ostatniego importu
  To pole pokazuje ostatnią datę i godzinę importu danych głównych przez aplikację.
  Ostatnio modyfikowane przez
  To pole pokazuje login użytkownika, który wprowadził ostatnie zmiany.
  Użytkownik, który dokonał ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji.
  Data ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje datę ostatniej aktualizacji.
  Podmiot gospodarczy
  Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.
  SCAC
  Nr SCAC (Standard Carrier Alpha Code) to kod unikatowy służący do identyfikacji firm transportowych. Zwykle nazwa zawiera od dwóch do czterech liter.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.