Praca z IS pojemników

Uwaga

Te kroki są rejestrowane w historii.

 1. Wybierz Wysyłka > IS pojemników.
 2. Aby wyszukiwać, określ kryteria wyszukiwania w jednym lub więcej z poniższych pól:
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.
  Jeśli towary dostarczane są do zewnętrznego dostawcy usług (ESP), to pole pokazuje nazwę miejsca rozładunku ESP.
  Typ pojemnika klienta
  Typ pojemnika klienta jest przesyłany z systemu ERP. Można zmienić typ, na przykład, w celu dostosowania do drukowania etykiety.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

 3. Opcjonalnie kliknij pole wyboru w wierszu, aby wybrać pozycję, i kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 4. Opcjonalnie kliknij przycisk Utwórz, aby dodać rekord do IS pojemników.
 5. Opcjonalnie wybierz pozycję i kliknij przycisk Kopiuj.
  Dodano nowy rekord zawierający dane wybranej pozycji.
 6. Opcjonalnie wybierz pozycję i kliknij przycisk Usuń, aby usunąć rekord i jego historię.
 7. Opcjonalnie wybierz pozycję i kliknij przycisk Uruchom ponownie. Pole IS pojemnika jest ustawiane na 0.