Szczegóły noty aplikacji

Szczegółowy widok strony Noty aplikacji wyświetla szczegółowe dane dotyczące treści wybranej noty aplikacji.

Można sprawdzić przyczynę pojawienia się komunikatu alertu i raportu o błędzie. Na liście Odwołanie do noty aplikacji można znaleźć opis błędu i niepoprawne dane.