Pobieranie sformatowanych danych BOD do pliku

Na stronie Szczegóły przychodzącego BOD można pobrać plik XML zawierający zawartość przychodzącego BOD na komputer lokalny w celach testowych.

Aby pobrać zawartość przychodzącego BOD:

  1. Wybierz ION Connector > Przychodzące BOD.
  2. Kliknij przycisk Analiza przychodzącego BOD.
  3. Kliknij Pobierz.
    Do foldera na komputerze lokalnym zostanie pobrany plik XML z zawartością przychodzącego BOD.