Szczegóły importowania komunikatów

W widoku szczegółowym strony Importowanie komunikatów można ręcznie importować komunikat: Można przeglądać i edytować zawartość komunikatu, sprawdzać komunikaty o błędach lub usunąć komunikat. Dodatkowo do aplikacji można przesłać pliki komunikatów w formacie XML.

Na tej stronie można przeglądać następujące informacje:

  • W górnej części strony można sprawdzić informacje nagłówka komunikatu.
  • W oknie tekstowym Komunikat źródłowy można sprawdzić zawartość komunikatu.
  • Jeżeli stan komunikatu to Błąd, możesz sprawdzić komunikaty o błędach w widoku szczegółowym strony Komunikaty przychodzące. Kliknij Zatwierdź wpisy dziennika. W oknie dialogowym Wpisy dziennika wyświetlane są komunikaty o błędzie. Możesz zobaczyć przyczynę niepowodzenia importu komunikatu.