Konfigurowanie przepływu pracy i danych głównych pozycji

Przed rozpoczęciem drukowania dokumentów dot. eksportu należy skonfigurować przepływ pracy. Przepływ pracy jest używany do eksportowania pozycji do klientów znajdujących się w krajach, których dotyczy umowa handlowa. Należy również skonfigurować dane główne pozycji w przypadku pozycji, która jest przedmiotem umowy handlowej.

Aby skonfigurować przepływ pracy i dane główne pozycji:

 1. Dodaj zadanie Drukuj świadectwa przewozowe do przepływu pracy.
  1. W obszarze Wysyłka wybierz Konfiguracja > Przepływy pracy.
  2. Kliknij przycisk Analiza, aby edytować przepływ pracy.
  3. Kliknij przycisk Edytuj.
  4. W sekcji Zadanie określ następujące informacje:
   Numer sekwencyjny
   Ten numer wskazuje kolejność, w jakiej wyświetlane są wiersze w obrębie wysyłki oraz kolejność przetwarzania zadań.
   Kod zadania
   Określ Drukuj świadectwa przewozowe.
   Typ zadania
   To pole pokazuje typ zadania. Zadanie to czynność wykonywana na wysyłce lub dostawie, na przykład druk pojedynczych etykiet.
   Dostępne są następujące typy zadań:
   • Automatyczny
   • Ręczny
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
 2. Skonfiguruj preferencyjną umowę handlową na stronie Dane główne pozycji. Zobacz Dane główne.