Usuwanie alertów

Na stronie Alerty można usunąć alerty, które zostały zgłoszone przez aplikację.

Aby usunąć alerty:

  1. Wybierz Alerty > Alerty.
  2. Wybierz jeden lub więcej alertów z listy.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wybrane alerty.