Ponowne przetwarzanie plików przychodzących

Aby ponownie przetworzyć przychodzący komunikat EDI:

  1. Wybierz Komunikacja > Pliki przychodzące.
  2. Wybierz przychodzący komunikat EDI i kliknij przycisk Przetwórz ponownie.
  3. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz ponownie przetworzyć wybrany plik przychodzący.
    Wartość Status dla wybranego pliku przychodzącego zostaje zaktualizowana.