Ponowne przetwarzanie alertu

Na stronie Szczegóły alertu można ponownie przetworzyć komunikat alertu, który ma status błędu.

Aby ponownie przetworzyć komunikat alertu:

  1. Wybierz Alerty > Alerty. Kliknij przycisk Analiza alertu, który ma status błędu.
  2. Kliknij Przetwórz ponownie.
    Komunikat alertu jest przetwarzany ponownie.