Konfigurowanie instrukcji dot. pakowania

W instrukcjach dot. pakowania opisano sposób pakowania materiałów w danych ilościach i opakowaniach. Na podstawie tych wymagań produkowane są pojemniki.

Patrz „Informacje na temat instrukcji dot. pakowania”.

Instrukcje dot. pakowania można stosować w celu zmniejszenia procesów manualnych podczas przygotowywania pojemników do wysyłki. Struktura pojemnika do wysyłki jest tworzona automatycznie na podstawie zasad określonych w instrukcji dot. pakowania. Proces wysyłki wyszukuje instrukcji pakowania, oblicza liczbę wymaganych pojemników i tworzy je przy użyciu określonych cech i ilości. Obliczana jest waga, a stan wysyłki ustawiany jest na Zapakowano.

Instrukcje dot. pakowania tworzone są na różnych poziomach wyszukiwania. Można na przykład skonfigurować instrukcje dot. pakowania dla pozycji. Opcjonalnie można skonfigurować kombinację pozycji i klienta lub kombinację pozycji, klienta oraz adres miejsca rozładunku.

Można przypisać priorytet do każdej instrukcji dot. pakowania, tak aby możliwe było dokonanie wyboru spośród równoważnych instrukcji dot. pakowania na tym samym poziomie.

Przypisane instrukcje dot. pakowania są zazwyczaj przetwarzane automatycznie podczas importowania wysyłki. Instrukcja dot. pakowania jest następnie używana jako szablon. Instrukcja określa sposób wykonania opakowania, budowania pojemników dla każdego wiersza wysyłki i przetwarzania zadań. Do tych zadań należy drukowanie etykiety lub dokumentu oraz publikowanie WPW.

Można również ręcznie przypisać instrukcje dot. pakowania do importowanej wysyłki. Patrz „Wybieranie instrukcji dot. pakowania”.