Konfiguracje alertu

Na tej stronie można przeglądać konfiguracje alertów. Można skonfigurować Grupy dystrybucji Infor Ming.le, które otrzymują określone komunikaty o alertach, oraz sposób przesyłania alertów zgłoszonych przez aplikację do użytkowników.