Konfigurowanie informacji o nadawcy

Można uzupełnić Informacje o nadawcy. Można na przykład uzupełnić dane adresowe, które nie są zawarte w komunikacie BOD Shipment.

Aby otworzyć Informacje o nadawcy:

 1. Wybierz z menu Wysyłka > Konfiguracja > Informacje o nadawcy.
  Wyświetlane są poniższe pola:
  Nadawca
  Identyfikator nadawcy jest stosowany z nazwą nadawcy do identyfikacji lokalizacji w organizacji. Z tej lokalizacji, na przykład z magazynu, wysyłana jest wysyłka. Patrz „Konfigurowanie informacji o nadawcy”.
  Nazwa
  Identyfikator nadawcy jest stosowany z nazwą nadawcy do identyfikacji lokalizacji w organizacji. Jest to lokalizacja, na przykład magazyn, z której wysyłana jest wysyłka.
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole pokazuje pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.
  Obowiązująca data zakończenia
  To pole pokazuje ostatni dzień ważności rekordu lub ustawienia. Patrz Obowiązująca data rozpoczęcia.
  Uwaga
  Przejrzyj lub podaj jednowierszowy opis, notatkę lub uwagę.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

 2. Kliknij przycisk Analiza w wierszu na liście.
  Zostanie wyświetlona strona Informacje o nadawcy.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole pokazuje pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.
  Nadawca
  Identyfikator nadawcy jest stosowany z nazwą nadawcy do identyfikacji lokalizacji w organizacji. Z tej lokalizacji, na przykład z magazynu, wysyłana jest wysyłka. Patrz „Konfigurowanie informacji o nadawcy”.
  Uwaga
  Przejrzyj lub podaj jednowierszowy opis, notatkę lub uwagę.
  Obowiązująca data zakończenia
  To pole pokazuje ostatni dzień ważności rekordu lub ustawienia. Patrz Obowiązująca data rozpoczęcia.
  Nazwa
  Identyfikator nadawcy jest stosowany z nazwą nadawcy do identyfikacji lokalizacji w organizacji. Jest to lokalizacja, na przykład magazyn, z której wysyłana jest wysyłka.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

 5. Opcjonalnie rozwiń menu Uwaga.
  Uwaga
  Opcjonalnie wpisz uwagę.
 6. W sekcji Ustawienia informacji o nadawcy przejrzyj lub określ następujące informacje:
  Przetwarzaj wysyłkę bezpośrednio do dostawy
  Jeśli zaznaczono to pole wyboru, importowany komunikat BOD SyncShipment o stanie Wysłano dla tego nadawcy zostaje przetworzony do dostawy. Przetwarzanie zostanie wykonane, jeżeli dla tej wysyłki nie jest dostępna dostawa pro forma lub dostawa rzeczywista. W tym przypadku komunikat BOD SyncCarrierRoute nie jest wymagany do utworzenia dostawy dla importowanego SyncShipment.
  Użyj danych adresowych nadawcy z BOD
  Komunikat BOD zawiera tylko adres nadawcy. Nie zawiera żadnych informacji o nadawcy. Zwykle adres nadawcy jest pobierany z komunikatu BOD. Jeśli określisz dowolną informację o nadawcy, która nie jest zawarta w komunikacie BOD, adres nadawcy również nie będzie pobierany z komunikatu BOD. Jeśli nadal chcesz skorzystać z adresu z komunikatu BOD, należy zaznaczyć to pole wyboru.
  Użyj danych adresowych dostawcy z BOD
  Jeśli opcja jest zaznaczona lub jeśli nazwa adresu dostawcy i miasto nie są podane na stronie Informacje o nadawcy, użyte zostają dane dostawcy z BOD. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, dane adresowe dostawcy ze strony Informacje o nadawcy są przenoszone do dostawy podczas jej tworzenia lub zostaje wykonana czynność Ponowne ładowanie konfiguracji na istniejącej dostawie.
  Wysyłka w imieniu

  Bezpośrednia dostawa do klienta przez poddostawcę jest opcją. Dostawca zarządza procesami zamówień, fakturowania i płatności. Po wybraniu, ustawienie to umożliwia zastępowanie danych adresowych od poddostawcy na dokumentach wysyłkowych i w powiadomieniu o wcześniejszej wysyłce.

  Uwaga

  Jeśli to ustawienie jest aktywne, informacje o Adresie nadawcy i Adresie dostawcy dla nadawcy są przekazywane do dostawcy.

  Język

  To pole pokazuje język, w jakim drukowane są dokumenty.

 7. W sekcji Adres nadawcy przejrzyj lub określ następujące informacje:
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Jednostki podziału kraju
  Określ jednostkę podziału kraju.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
 8. W sekcji Adres dostawca przejrzyj lub określ następujące informacje:
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
 9. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany lub Odrzuć, aby anulować zmiany.
  Tryb edycji jest zamknięty.