Usuwanie przychodzących BOD

Aby usunąć przychodzące BOD:

  1. Wybierz Dane główne > Przychodzące BOD.
  2. Wybierz co najmniej jeden przychodzący BOD w siatce.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wybrane przychodzące BOD.
    Dane przychodzących BOD są usuwane z listy.