Zadania drukowania

Na stronie Zadania drukowania możesz zarządzać zadaniami drukowania utworzonymi na podstawie poleceń drukowania obszarów funkcjonalnych aplikacji.

Podczas drukowania dokumentu w aplikacji następuje utworzenie polecenia drukowania, które jest następnie wysyłane do usługi drukowania. Usługa drukowania przekazuje żądanie drukowania do On-Premises Print Agent i InterFormNG. InterFormNG przetwarza polecenia drukowania i drukuje dokument. Komunikat stanu zadania drukowania jest odsyłany z powrotem do obszaru funkcjonalnego, który utworzył polecenie druku.

Na tej stronie możesz wyświetlić stany zadań drukowania, ponownie drukować i w razie potrzeby usuwać zadania drukowania.

Aby przeanalizować i przetestować żądania wydruku, można wyeksportować żądanie wydruku do pliku XML i zapisać go na komputerze lokalnym.

Aby wyszukać konkretne zadania drukowania, należy określić kryteria filtrowania we wpisach pól wymaganych kolumn.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza zadania drukowania.