Przeglądanie listy głównych danych kontaktowych

Na stronie Główne dane kontaktowe można przeglądać listę zaimportowanych lub wprowadzonych ręcznie głównych danych kontaktowych.

Aby przeglądać listę głównych danych kontaktowych:

 1. Wybierz Dane główne > Główne dane kontaktowe.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Kontakt
  To pole zawiera identyfikator głównych danych kontaktowych.
  Status kontaktu
  To pole pokazuje stan głównych danych kontaktowych. Dostępne są następujące stany kontaktu: Otwarte, Zamknięte, OczekująceUsunięte.
  Tytuł
  To pole wskazuje tytuł osoby kontaktowej.
  Imię
  To pole zawiera imię osoby kontaktowej.
  Drugie imię
  To pole zawiera drugie imię osoby kontaktowej.
  Nazwisko
  To pole zawiera nazwisko osoby kontaktowej.
  Przyrostek nazwy
  To pole zawiera przyrostek nazwiska osoby kontaktowej.
  Płeć
  To pole wskazuje płeć osoby kontaktowej.
  Data urodzenia
  To pole wskazuje datę urodzenia osoby kontaktowej.
  Stanowisko
  To pole wskazuje stanowisko osoby kontaktowej.
  Dział
  To pole wskazuje dział osoby kontaktowej.
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  Przejrzyj lub określ pierwszy dzień obowiązywania danych głównych.
  Data ostatniego importu
  To pole pokazuje ostatnią datę i godzinę importu danych głównych przez aplikację.
  Ostatnio modyfikowane przez
  To pole pokazuje login użytkownika, który wprowadził ostatnie zmiany.
  Użytkownik, który dokonał ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji.
  Data ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje datę ostatniej aktualizacji.
  Podmiot gospodarczy
  Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.