Usuwanie pojemników

Można usunąć pojedynczy pojemnik, można też usunąć strukturę opakowań z wszystkimi zawartymi w niej pojemnikami.

Aby usunąć pojemniki:

  1. Wybierz z menu Wysyłka > Opakowania.
  2. Opcjonalnie wyszukaj wysyłki. Patrz „Wyszukiwanie wysyłek”.
  3. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć wiersz wysyłki.
  4. Kliknij przycisk Edytuj.
  5. Aby usunąć jeden lub więcej pojemników, wybierz pojemnik(i) i kliknij Więcej (ikona wielokropka), aby wybrać opcję Usuń wszystkie pojemniki.