Usuwanie zadania drukowania

Aby usunąć zadania drukowania:

  1. Wybierz Drukowanie > Szablony wydruku.
  2. Wybierz jedno lub więcej zadań drukowania z listy lub kliknij przycisk Analiza zadania drukowania.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Pojawi się monit o potwierdzenie żądania. Kliknij przycisk OK.
    Wyświetlane jest powiadomienie o usunięciu zadanie drukowania. Zadanie drukowania zostało usunięte z listy.