Przeglądanie BOD przychodzących

Na stronie Przychodzące BOD można sprawdzić i przefiltrować listę BOD przychodzących.

Aby przeglądać listę przychodzących BOD:

 1. Wybierz ION Connector > Przychodzące BOD.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Typ BOD
  To pole określa typ przychodzącego BOD. Użyj listy rozwijanej kolumny, aby przefiltrować wyświetlaną listę.
  Identyfikator dokumentu
  To pole określa identyfikator dokumentu komunikatu BOD.
  Status BOD
  To pole określa status BOD:
  • Wysłanie do miejsca docelowego nie powiodło się: Nie udało się wysłać danych BOD do usługi odbiorczej.
  • Nowe: BOD jest nowo utworzony.
  • Brak połączenia: BOD nie może zostać przetworzony z powodu braku połączenia z usługą odbiorczą.
  • Ponowne przetwarzanie: BOD jest ponownie przetwarzany.
  • Pomyślnie wysłano do miejsca docelowego: BOD został pomyślnie wysłany do usługi odbiorczej.

  Użyj listy rozwijanej kolumny, aby przefiltrować wyświetlaną listę.

  Usługa Automotive Exchange
  To pole określa usługi aplikacji, na przykład Usługę danych głównych lub Usługę wysyłek, które otrzymują dany przychodzący BOD.
  • amd: Usługa danych głównych
  • exm: Usługa wysyłek
  • srm: Usługa zarządzania wydaniami
  • tfs: Usługi transformacji

  Na przykład srm-exm-: Przechodzący BOD Sync.Shipment jest wysyłany do Usługi zarządzania wydaniami i Usługi wysyłek.

  Godzina utworzenia
  To pole określa datę i godzinę utworzenia BOD.

  Poniższa tabela przedstawia obsługiwane BOD przychodzące:

  BOD Miejsce docelowe
  Process.PackageLabel W procesie etykietowania wierszy ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Wysyłki.
  Sync.CarrierParty W procesie danych głównych przewoźnika ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Danych głównych.
  Sync.CarrierRoute W procesie wysyłki ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Wysyłki.
  Sync.ContactMaster W procesie danych głównych kontaktu ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Danych głównych.
  Sync.Contract W procesie zamawiania ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Wysyłki.
  Sync.CustomerPartyMaster W procesie danych głównych klienta ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Danych głównych.
  Sync.InventoryConsumption W procesie dostawcy usług logistycznych (LSP) ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Wysyłki.
  Sync.Invoice W procesach wysyłki oraz fakturowania i płatności ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Wysyłki i Transformacji.
  Sync.ItemMaster W procesie danych głównych pozycji ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Danych głównych.
  Sync.SalesOrder W procesie zamawiania ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Transformacji.
  Sync.ShipToPartyMaster W procesie danych głównych miejsca rozładunku ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Danych głównych.
  Sync.Shipment W procesie wysyłki ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Wysyłki i Zarządzania wydaniami.
  Sync.SupplierPlanningSchedule W procesie EDI dostawcy ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Transformacji.
  Sync.SupplierShipmentSchedule W procesie EDI dostawcy ten dokument jest wysyłany z systemu ERP do Transformacji.