Szczegóły definicji drukowania

Na stronie można tworzyć, edytować, kopiować i usuwać definicje drukowania.

Widok szczegółowy strony Definicje drukowania zawiera szczegółowe informacje o wybranej definicji drukowania:

  • Sprawdź górną część strony, w której przedstawiono informacje nagłówka definicji drukowania.
  • Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi definicji drukowania.
  • Dolna część strony pokazuje Parametry. Możesz sprawdzić i zdefiniować parametry drukowania.