Etapy transformacji

Transformacja wykonuje transformację komunikatów, która składa się z trzech kroków:

 1. Transformacja przetwarza zaimportowane komunikaty:
  • Komunikaty od klienta komunikacyjnego lub ION są przetwarzane zgodnie ze zdefiniowaną konfiguracją w Transformacji.
  • Transformacja analizuje format i typ komunikatu. Kwalifikatory w komunikacie są wykorzystane do identyfikacji standardu komunikatu, typu komunikatu oraz wersji komunikatu.
  • Obszar Transformacja analizuje nadawcę i odbiorcę zaimportowanego komunikatu. Identyfikator nadawcy oraz identyfikator odbiorcy definiują unikatowy identyfikator partnera, który jest wykorzystywany do pobrania reguły transformacji dla komunikatu. Reguła transformacji określa, jak przekształcić komunikat źródłowy w komunikat docelowy.
  • Identyfikator partnera i typ komunikatu związane są z regułą transformacji. Obszar Transformacja wykorzystuje identyfikator partnera i typ komunikatu do pobierania reguły transformacji i konwertowania komunikatu.
 2. Obszar Transformacja przekształca zaimportowany komunikat zgodnie z regułą transformacji specyficzną dla danego partnera handlowego. Docelowy format komunikatu transformacji to XML lub inny niż XML.
 3. Transformacja publikuje przekształconą wiadomość.