Tworzenie danych głównych miejsc rozładunku

Na stronie Dane główne miejsca rozładunku możesz zarządzać danymi głównymi miejsca rozładunku, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Dane główne miejsca rozładunku jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu ShipToPartyMaster BOD.

Aby utworzyć dane główne miejsc rozładunku:

 1. Wybierz z menu Dane główne > Dane główne miejsc rozładunku.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Określ informacje nagłówka. Możesz określić wszystkie pola z wyjątkiem pól: Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importuPodmiot gospodarczy.
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.
  Wersja
  To pole zawiera wersję danych głównych miejsc rozładunku.
  Nazwa
  To pole wskazuje nazwę miejsca rozładunku.
  DUNS ID
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Zakład EDI
  To pole wskazuje numer zakładu klienta, do którego mają być dostarczone towary. Numer zakładu jest obsługiwany przez zatwierdzenia EDI klienta.
  Miejsce rozładunku EDI
  To pole wskazuje identyfikator klienta opisujący konkretną lokalizację, do której mają być dostarczone towary. Miejsce rozładunku EDI jest przekazywane przez komunikaty EDI klienta.
  Status miejsca rozładunku
  Dostępne są następujące stany miejsc rozładunku: Otwarte, Zamknięte, OczekująceUsunięte.
  Podczas edycji wybierz status danych głównych miejsc rozładunku z listy rozwijanej.
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  Przejrzyj lub określ pierwszy dzień obowiązywania danych głównych.
  Uwaga
  Opcjonalnie wpisz uwagę.
 4. Aby dodać dane adresowe miejsc rozładunku, kliknij przycisk Utwórz.
  Pojawi się okno dialogowe Dane główne miejsca rozładunku: adres.
 5. Określ informacje adresowe zgodnie z wymaganiami:
  Domyślny adres
  Zaznacz pole wyboru, aby ustawić dany wiersz adresu jako podstawowy adres danych głównych.
  Nazwa
  Określ nazwę adresu danych głównych.
  Do wiadomości adresata
  Pole zawiera dane kontaktowe osoby, do której kierowane jest żądanie.
  Jednostka
  Określ nazwę jednostki.
  Piętro
  Określ piętro.
  Budynek
  Określ numer budynku.
  Nazwa budynku
  Określ nazwę budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Miasto
  Określ nazwę miasta.
  Jednostki podziału kraju
  Określ jednostkę podziału kraju.
  Kraj
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz kraj z okna dialogowego.
  Wiersz 1 adresu
  Pola zawiera pierwszą część adresu określoną przez użytkownika lub zaktualizowaną na podstawie formatu adresu.
  Zwykle ten wiersz adresu zawiera nazwę ulicy.
  Wiersze 2-6 adresu
  Te pola zawierają części adresu określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
 6. Aby dodać odwołania klientów, kliknij kartę Odwołania klientów i kliknij przycisk Utwórz.
  Zostanie dodany nowy wiersz, który można edytować.
 7. Określ szczegóły klienta zgodnie z wymaganiami:
  Domyślne odwołanie do klienta
  Zaznacz pole wyboru, jeżeli jeśli klient jest klientem domyślnym.
  Strona biznesowa
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz klienta z okna dialogowego.
  Nazwa
  Pokazuje nazwę klienta, gdy wybierzesz stronę biznesową.
 8. Aby dodać informacje o osobie kontaktowej, kliknij kartę Kontakty.
  Domyślny kontakt
  Zaznacz pole wyboru, jeżeli jeśli osoba kontaktowa jest kontaktem domyślnym.
  Kontakt
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz kontakt z okna dialogowego.
  Nazwisko
  To pole zawiera nazwisko osoby kontaktowej.
  Imię
  To pole zawiera imię osoby kontaktowej.
 9. Aby zapisać dane główne miejsc rozładunku, kliknij Zapisz.
  Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu danych głównych miejsca rozładunku.