Anulowanie WPW dla dostaw głównych

Uwaga

Aby przycisk Anulowanie WPW na stronie Dostawa główna stał się aktywny: zaznacz pole wyboru Anulowanie WPW obsługiwane na liście kodów Klienci dla klientów wszystkich przypisanych dostaw.

Aby wykonać funkcję anulowania WPW:

  1. Wybierz Wysyłka > Dostawy główne.
  2. Aby wyszukać dostawy główne, użyj funkcji filtrowania paska filtru kolumn.
  3. Wybierz kryteria filtrowania z rozwijanych list wymaganych kolumn.
  4. Kliknij przycisk Analiza wybranej dostawy głównej, aby otworzyć szczegóły dostawy głównej na stronie Dostawa główna.
  5. Na karcie Przypisane dostawy kliknij Anulowanie WPW.