Edytowanie wielu pojemników

Aby edytować pojedynczy pojemnik w menu Opakowania, kliknij dwukrotnie przycisk Wybierz w odpowiednim wierszu. Jeśli dostępnych jest wiele pojemników, można edytować i zmieniać ilość opakowań dla wielu pojemników jednocześnie.

Aby edytować wiele pojemników:

 1. Wybierz z menu Wysyłka > Opakowania.
 2. Opcjonalnie wyszukaj dostawy, które są niezapakowane lub częściowo zapakowane. Patrz „Wyszukiwanie wysyłek”.
 3. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć wiersz wysyłki.
 4. Kliknij przycisk Edytuj.
 5. Aby wybrać pojemniki do edytowania, kliknij przycisk Wybierz w odpowiednim wierszu.
 6. Kliknij Więcej (ikona wielokropka), aby wybrać opcję Edytowanie wielu pojemników.
 7. Określ następujące informacje:
  Ilość
  To pole pokazuje ilość każdej pozycji w jednostce obsługi transportu, która jest wysyłana.
  Wysyłana ilość zależy od typu pojemnika. Na przykład paleta i zawarte na niej pudła nie mogą mieć wpisu o wysłanej ilości w jakimkolwiek podanym czasie.
  Waga tara pojemnika
  To pole pokazuje wagę tara pojemnika.
  Numer sekwencyjny pojemnika nadrzędnego
  To pole pokazuje numer sekwencji pojemnika nadrzędnego wobec aktualnego pojemnika. Przykładowo kolejny numer palety może być nadrzędnym numerem sekwencji pudła na palecie.
 8. Kliknij przycisk OK.