Przenoszenie pojemnika

Aby przenieść pojemnik w obrębie struktury opakowania:
 1. Wybierz z menu Wysyłka > Opakowania.
 2. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć wysyłkę.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij przycisk Analiza w odpowiedniej pozycji, aby edytować wiersz wysyłki, którą chcesz przenieść.
 5. Kliknij przycisk Wyszukaj w polu Pojemnik nadrzędny.
  Uwaga

  Aby przenieść wiele pojemników, wybierz je z Listy pojemników, kliknij Więcej (ikona wielokropka), aby wybrać opcję Edytowanie wielu pojemników. Określ Numer sekwencji pojemnika nadrzędnego.

 6. Wybierz pojemnik nadrzędny z listy.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk OK.