Anulowanie WPW i Zamiana WPW dla Dostaw głównych

Na stronie Dostawa główna w widoku szczegółowym znajdują się dwa przyciski —Anulowanie WPW i Zamiana WPW. Opcje te umożliwiają anulowanie lub zamianę wszystkich dostaw, które są przypisane do dostawy głównej. Zaktualizowany WPW (status Anulowany lub Zastąpiony) jest publikowany dla wszystkich przypisanych dostaw.

Aby te przyciski stały się aktywne, należy zaznaczyć pole wyboru Anulowanie WPW obsługiwane na liście kodów Klienci dla klientów wszystkich przypisanych dostaw.