Ponowne przetwarzanie przychodzących BOD

Na stronie Przychodzące BOD można ponownie przetworzyć przychodzące BOD w celach testowych.

Aby przetworzyć jeden lub więcej przychodzących BOD:

  1. Wybierz ION Connector > Przychodzące BOD.
  2. Wybierz jeden lub więcej przychodzących BOD z listy.
  3. Kliknij Przetwórz ponownie.