Pojemniki magazynowe

Strona Pojemniki magazynowe ukazuje strukturę pojemników. Można na niej edytować pojemniki, naprawiać błędy oraz ponownie drukować etykiety.

Obszar funkcjonalny Wysyłka obsługuje wiele poziomów pojemników, na przykład pudełka z pokrywami na paletach. Są one przedstawione jako struktura pojemników. Struktura pojemników może mieć więcej niż dwa poziomy, w tym opakowania pomocnicze. Pudła, które stanowią najbardziej wewnętrzne pojemniki, mogą zawierać wyłącznie jednorodne pozycje. Paleta może zawierać pudła z różnymi pozycjami.

Przykład: Paleta zawiera pięć pudeł zawierających pozycję A i dwa pudła zawierające pozycję B.

W tym przykładzie, należy wydrukować "pojedyncze" etykiety dla pudeł i "główne" etykiety dla palet. Oba typy etykiet zawierają numer pozycji.

Przyjmijmy założenie, że paleta zawiera pudła zawierające pozycję A oraz pudła zawierające pozycję B: w tym przypadku system zmieni etykietę główną na etykietę mieszaną.

Możesz określić poziom agregacji w danych głównych partnera handlowego. W ten sposób można określić, że tylko pojemniki zewnętrzne, na przykład palety, będą oznaczone informacją o wszystkich pudłach, które zawierają.

Etykietowanie na linii definiuje proces, w którym etykiety pojemników na gotowe części są drukowane na linii produkcyjnej. Etykiety są drukowane przy użyciu danych w czasie rzeczywistym z systemu ERP. Drukowanie odbywa się natychmiast po zapakowaniu pojemników i jest wykonywane na żądanie. W tym celu obszar Wysyłka otrzymuje z systemu ERP informację o opakowaniu natychmiast po ukończeniu części. Informacja o opakowaniu obejmuje strukturę pojemników według definicji opakowania.