Omówienie

Wzrost globalnego eksportu i handlu wymaga skutecznych rozwiązań automatyzacji procesów biznesowych transportu i eksportu. Realizacja wysyłki towaru powinna być efektywna, dokładna i terminowa.

Opisywane rozwiązanie do obsługi wysyłek i handlu zagranicznego obejmuje kompleksowe wymagania w zakresie procedur eksportowych i wysyłkowych. Podstawę wysyłania, procesów spedycyjnych i powiadomień o wcześniejszej wysyłce stanowią informacje o wysyłce. Są one tworzone w systemie ERP i przechowywane w parametrach danych głównych i transakcyjnych, używanych w operacjach eksportu i tranzytu. Wszystkie operacje przedstawiono w obszarze Wysyłka i można je dalej przetwarzać. Można również dodawać brakujące informacje.