Ponowne przetwarzanie wychodzących BOD

Na stronie Wychodzące BOD można ponownie przetwarzać wychodzące BOD.

Aby przetworzyć jeden lub więcej wychodzących BOD:

  1. Wybierz pozycje ION Connector > Wychodzące BOD.
  2. Wybierz jeden lub więcej wychodzących BOD z listy.
  3. Kliknij Przetwórz ponownie.