Przeglądanie zawartości zadania drukowania

W widoku szczegółowym strony Zadania drukowania można wyświetlić strukturę XML zawartości zadania drukowania na karcie Zawartość zadania drukowania.

Aby przeglądać zawartość zadania drukowania:

  1. Wybierz Drukowanie > Szablony wydruku.
  2. Kliknij przycisk Analiza zadania drukowania.
  3. Kliknij kartę Zawartość zadania drukowania.
    Pokazana jest struktura XML zawartości zadania drukowania.