Wybieranie instrukcji dot. pakowania

Patrz „Konfigurowanie instrukcji dot. pakowania”.

Aby wybrać instrukcje dot. pakowania:

 1. Wybierz z menu Wysyłka > Opakowania.
 2. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć wiersz wysyłki.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij przycisk Więcej (ikona wielokropka), aby wybrać opcję Wybierz instrukcje dot. pakowania.
 5. Przejrzyj i określ następujące informacje:
  Użyj następujących kryteriów filtrowania aby ograniczyć wyświetlanie instrukcji dot. pakowania: równa się, nie równa się, zawiera, zaczyna się od, kończy się na, jest puste, nie jest puste. Dodatkowo, możesz użyć Kalendarza, aby wybrać zakres dat w polach Obowiązująca data rozpoczęciaObowiązująca data zakończenia.
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Partner handlowy
  To pole wskazuje partnera handlowego. Informacje o partnerach handlowych są obsługiwane jak kody danych głównych.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.
  Jeśli towary dostarczane są do zewnętrznego dostawcy usług (ESP), to pole pokazuje nazwę miejsca rozładunku ESP.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

  Instrukcje dot. pakowania
  To pole pokazuje kod do identyfikacji instrukcji dot. pakowania, który opisuje, jak pozycja ma być zapakowana.
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole pokazuje pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.
  Obowiązująca data zakończenia
  To pole pokazuje ostatni dzień ważności rekordu lub ustawienia. Patrz Obowiązująca data rozpoczęcia.
 6. Kliknij przycisk OK.