Przeglądanie konfiguracji alertów

Na stronie Konfiguracje alertu można wyświetlić listę konfiguracji alertów.

Aby wyświetlić listę konfiguracji alertów:

 1. Wybierz Alerty > Konfiguracje alertów.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Identyfikator alertu
  To pole określa identyfikator alertu, który jednoznacznie identyfikuje alert.
  Opis alertu
  To pole pokazuje opis, który jest powiązany z Identyfikatorem alertu.
  Identyfikator alertu Opis
  AMD-0001 Nie znaleziono alertu.
  AMD-1000 Błąd importu BOD ItemMaster.
  AMD-1010 Błąd importu BOD CarrierMaster.
  AMD-1020 Błąd importu BOD ContactMaster.
  AMD-1100 Błąd importu BOD CustomerMaster.
  AMD-1110 Błąd importu BOD ShipToMaster.
  AMD-1200 Nie można pobrać numeru porządkowego.
  AMD-1300 Pobrany numer porządkowy jest bliski wartości maksymalnej.
  AMD-1301 Pobrany numer porządkowy został ponownie ustawiony na wartość minimalną.
  ART-0001 Nie znaleziono konfiguracji alertu dla identyfikatora alertu.
  AWS-001 Połączenie z usługą Amazon Web Service nie powiodło się z powodu nieprawidłowych poświadczeń.
  AWS-002 Połączenie z usługą Amazon Web Service nie powiodło się z powodu błędów sieci.
  AWS-003 Żądanie dla AWS Simple Queue Service nie powiodło się.
  COM-005 Nie znaleziono konfiguracji dzierżawcy.
  EXM-1001 Import rzeczownika CarrierRoute nie powiódł się.
  EXM-1002 Zapisanie importu rzeczownika CarrierRoute nie powiodło się.
  EXM-1101 Import rzeczownika Shipment nie powiódł się.
  EXM-1102 Zapisanie importu rzeczownika Shipment nie powiodło się.
  EXM-1103 Brak instrukcji dot. pakowania.
  EXM-1104 Nieprawidłowe identyfikatory pojemników.
  EXM-1201 Importowanie rzeczownika Invoice nie powiodło się.
  EXM-1202 Zapisanie rzeczownika Invoice nie powiodło się.
  EXM-1301 Import PackageLabel nie powiódł się.
  EXM-1302 Zapisywanie importu PackageLabel nie powiodło się.
  EXM-2001 Przetwarzanie dostawy nie powiodło się.
  EXM-2002 Błąd podczas tworzenia dostaw głównych poprzez importowanie wysyłek.
  Identyfikator alertu Opis
  EXM-2101 Nie można mapować identyfikatora SCAC.
  EXM-2104 Nie skonfigurowano folderu wymiany.
  EXM-2105 Nie można wygenerować pliku eksportu.
  EXM-2106 Program innej firmy zwraca komunikaty o błędach.
  EXM-2107 Nie można odczytać odpowiedzi.
  EXM-2108 Dane są niekompletne.
  EXM-2109 Nie masz dostępu do odczytu i zapisu dla folderu wymiany.
  EXM-3001 Przetworzono zadanie dokumentu z brakującymi warunkami dostawy.
  GLO-001 Odczyt strumienia ZIP nie powiódł się.
  GLO-002 Błąd odczytu wewnętrznego ZIP.
  GLO-003 Błąd wysyłania wewnętrznego kodu ZIP do bazy danych lub usług druku.
  PRT-0001 Błąd wysłany przez dostawcę usług drukowania.
  PRT-0002 Błąd podczas pobierania polecenia drukowania dla zadania drukowania.
  PRT-0003 Przekroczono limit czasu podczas pobierania statusu wydruku od dostawcy drukowania
  PRT-0004 Błąd z kolejką utraconych wiadomości SQS.
  SRM-1001 Wymagane zatwierdzenie planu.
  SRM-1002 Alert dla nowego planu.
  SRM-1003 Import nowego planu nie powiódł się.
  SRM-1004 Sprawdzanie poprawności nowego planu nie powiodło się.
  SRM-1005 Wystąpił wyjątek podczas sprawdzania poprawności nowego planu.
  SRM-1006 Przetwarzanie nowego planu nie powiodło się.
  SRM-1007 Przetwarzanie nowego planu jest zablokowane.
  SRM-1008 Powstał wyjątek podczas przetwarzania nowego planu.
  SRM-1009 Zmniejszono IS surowca/produkcji nowego planu.
  SRM-1010 Wymagane zatwierdzenie ponownego uruchomienia IS.
  Identyfikator alertu Opis
  SRM-1011 Alert minimalnego zamówienia.
  SRM-1012 Wymagane zatwierdzenie minimalnego zamówienia.
  SRM-3003 Przetwarzanie wysyłki nie powiodło się.
  SRM-3004 Przetwarzanie zużycia magazynowego nie powiodło się.
  SRM-4005 Synchronizacja sekwencjonowania pokazuje różnice w ilości.
  SRM-4006 Plan zawiera zapotrzebowania, które zostały aktywowane ponownie i/lub dezaktywowane ręcznie.
  SRM-4007 Ustawiono zapotrzebowanie planowanego sekwencjonowania na wiążące, ponieważ zapotrzebowanie wiążące już istnieje.
  TFS-0001 Nie można zaimportować pliku.
  TFS-0002 Nie można przetworzyć komunikatu.
  TFS-0003 Nie można rozpoznać komunikatu.
  TFS-0004 Nie można opublikować komunikatu z określonym numerem sekwencyjnym.
  TFS-0005 Nota aplikacji nie otrzymana w terminie.
  TFS-0006 Brak arkuszy stylów w usługach aplikacji. Prześlij pakiet zawartości arkusza stylów.
  Typ miejsca docelowego
  To pole określa typ miejsca docelowego komunikatu alertu. Komunikat ten może zostać wysłany do ION Pulse Engine, tak aby odpowiedzialny użytkownik został poinformowany w Infor Ming.le.
  Opcja e-mail służy wyłącznie do testów administracyjnych.
  Data utworzenia
  To pole określa datę i godzinę utworzenia konfiguracji alertu.
  Użytkownik, który dokonał ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji.
  Data ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje datę ostatniej aktualizacji.
  Podmiot gospodarczy
  Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.
  Typ dokumentu
  To pole określa typ dokumentu, który jest powiązany z alertem.