Transformacja

ConsumptionPurposeCodes

Ta lista kodów jest używana w obszarze Transformacja do oceny kodu celu konsumpcji. Ten kod jest dostępny w kluczu księgowań podanym w komunikacie o zużyciu magazynowym, który jest wysyłany do dostawcy w procesie sekwencjonowania. Kod jest używany przez partnera handlowego A0013 Smart Europe.

Ta lista kodów zawiera następujące wartości właściwości:

 • Kod ASC X12: Kod ASC X12 kodu celowego konsumpcji.
 • Kod EDIFACT: Kod EDIFACT kodu celowego konsumpcji.
 • Kod VDA: Kod VDA kodu celowego konsumpcji.
Uwaga

Nie wolno zmieniać tej listy kodów.

CustomMessageFormats

Ta lista kodów jest używana do importu i transformacji niestandardowych dokumentów XML od partnera handlowego zawierających specjalny format komunikatu. Format komunikatu określa typ niestandardowego dokumentu XML.

Można określić wartość dla Elementu typu komunikatu. To pole określa element w niestandardowym dokumencie XML, który zawiera typ dokumentu.

CustomMessageIDs

Ta lista kodów jest używana do importu i transformacji niestandardowych dokumentów XML od partnera handlowego. Można utworzyć kod dla specjalnego identyfikatora komunikatu, który jest używany do określenia identyfikatora nadawcy i odbiorcy niestandardowego dokumentu XML.

Wartość Identyfikatora, którą podajesz w tym kodzie, musi odpowiadać wartości Identyfikatora określonej jako kod CustomMessageTypes.

Przynajmniej należy podać Identyfikator nadawcy - Pozycja 1 i Identyfikator odbiorcy - Pozycja 1. Wartości te są elementami XML. Przetwarzanie rozpoczyna się w miejscu pierwszej instancji pozycji 1. Jeśli wprowadzono pozycję 2, przetwarzanie przechodzi do pozycji 2. Jeśli wprowadzono pozycję 3, przetwarzanie przechodzi do pozycji 3. Jeśli wprowadzono pozycję, musi ona istnieć w niestandardowym dokumencie XML. W przeciwnym razie przetwarzanie nie powiedzie się. Pierwsza pozycja nie musi być elementem dokumentu.

CustomMessageTypes

Ta lista kodów jest używana do importu i transformacji niestandardowych dokumentów XML od partnera handlowego. Można utworzyć kod dla niestandardowego typu komunikatu. Identyfikator określony w tym kodzie jest używany w listach rozwijanych do wyświetlania standardowych typów komunikatów. Identyfikator musi odpowiadać typowi dokumentu zawartemu w niestandardowym dokumencie XML.

CustomStyleSheetRules

Ta lista kodów jest używana do importu i transformacji niestandardowych dokumentów XML od partnera handlowego. Można utworzyć kod dla niestandardowego typu arkusza stylów. Identyfikator określony w tym kodzie jest wyświetlany w oknach dialogowych i na listach rozwijanych. Identyfikator, który jest podawany, to zazwyczaj nazwa pliku niestandardowego arkusza stylów używanego do transformacji, bez rozszerzenia określającego typ pliku.

 • Nazwa pliku arkusza stylów: Określ nazwę niestandardowego arkusza stylów, który jest używany do transformacji, włącznie z rozszerzeniem określającym typ pliku. Jest to nazwa pliku niestandardowego arkusza stylów, która została określona na stronie Arkusze stylów w Transformacji.
 • Opis pliku formatu źródłowego: Określ *brak.
 • Opis pliku formatu docelowego: Określ *brak.
 • Standard komunikatu: Wybierz XML z listy rozwijanej.

EDIPlantMappingDaimler

Ta lista kodów zawiera listę kodów VDA dla mapowania EDI zakładów od partnera handlowego A0010 Daimler Europe.

ExceptionCodes

Ta lista kodów zawiera kody wyjątków używane w obszarze Transformacja do odrzucenia wysyłek. Ta lista kodów jest wymagana do obsługi integracji Infor Transportation Management.

Można edytować następujące wartości właściwości:

 • Kod ASC X12: Kod ASC X12 kodu wyjątków.
 • Kod EDIFACT: Kod EDIFACT kodu wyjątków.
 • Kod VDA: Kod VDA kodu wyjątków.
Uwaga

Nie wolno zmieniać tej listy kodów.

PackagingTerms

Kod pojemnika zwrotnego używany w obszarze Wysyłka do zakwalifikowania informacji o opakowaniu.

 • Pojemnik niezwrotny opłacony przez dostawcę
 • Pojemnik niezwrotny opłacony przez klienta
 • Pojemnik zwrotny klienta
 • Pojemnik zwrotny dostawcy
 • Określ Brak opakowania, jeżeli żadna inna opcja nie jest odpowiednia dla pojemnika.

Można edytować wartość właściwości EDIFACT Code: Kod EDIFACT kodu zwrotnego.

Uwaga

Nie wolno zmieniać tej listy kodów.

ReasonCodes

Ta lista kodów zawiera kody przyczyn odrzucenia wysyłki. Kody przyczyn są używane w obszarze Transformacja do obsługi integracji Infor Transportation Management.

Można edytować następujące wartości właściwości:

 • Kod ASC X12: Kod ASC X12 kodu przyczyny.
 • Kod EDIFACT: Kod EDIFACT kodu przyczyny.
 • Kod VDA: Kod VDA kodu przyczyny.
Uwaga

Nie wolno zmieniać tej listy kodów.