Konfigurowanie drukowania wielu listów przewozowych

Możesz skonfigurować listę kodów WaybillTypes tak, by możliwe było drukowanie więcej niż jednego listu przewozowego dla dostawy.

Aby skonfigurować listę kodów WaybillTypes:

 1. Wybierz Dane główne > Kody.
 2. Określ Typy listów przewozowych w polu wyszukiwania.
 3. Kliknij przycisk Analiza.
 4. Kliknij przycisk Edytuj.
 5. Kliknij Utwórz w sekcji Właściwości listy kodów.
 6. W oknie Właściwości kodów określ nazwy typów listów przewozowych, krótkich opisów, obowiązującej daty rozpoczęcia i zakończenia.
  Przykład: Nazwa: CMR, GALIA
 7. Wybierz Drukuj na dostawę jako Tryb drukowania listu przewozowego.
  Określone listy przewozowe są drukowane według ich trybu drukowania. Dzięki temu za pomocą systemu można, na przykład, wydrukować jeden typ listu przewozowego na dostawę oraz inny typ listu przewozowego na wysyłkę.