Nota aplikacji

Na stronie Noty aplikacji można przejrzeć i sprawdzić komunikaty przychodzące noty aplikacji. Komunikaty te zostały zaimportowane i zapisane w Transformacja w odpowiedzi na wcześniej opublikowany komunikat WPW.

Na stronie znajduje się lista komunikatów noty aplikacji. Kolumna Typ potwierdzenia dostarcza informacji zwrotnych na temat poprawności poprzednio wysłanych komunikatów powiadomienia o wcześniejszej wysyłce:

  • Zestaw transakcji zatwierdzony: transakcja EDI została zaakceptowana.
  • Zestaw transakcji zatwierdzony z błędami: transakcja EDI zawiera błędy, ale została zaakceptowana. Należy zbadać błędy i znaleźć rozwiązanie, aby uniknąć problemów z wysyłką w przyszłości.
  • Zestaw transakcji odrzucony: transakcja EDI została odrzucona. Odpowiedni komunikat WPW powinien zostać poprawiony i ponownie wysłany do klienta.
  • Zaakceptowana pozycja z błędami: informacja o pozycji w poprzednio wysłanym komunikacie WPW zawiera błędy, ale została zaakceptowana. Należy zbadać błędy i znaleźć rozwiązanie, aby uniknąć problemów z wysyłką w przyszłości.
  • Pozycja odrzucona: informacja o pozycji w poprzednio wysłanym komunikacie WPW została odrzucona. Odpowiedni komunikat WPW powinien zostać poprawiony i ponownie wysłany do klienta.

Aby wyszukać konkretny komunikat noty aplikacji, należy podać identyfikator dokumentu oryginalnego komunikatu WPW we wpisie pola kolumny Numer oryginalnego dokumentu. Można określić dodatkowe kryteria filtrowania we wpisach pól innych kolumn.

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące treści komunikatu, kliknij przycisk Analiza komunikatu noty aplikacji.