Pojemniki magazynowe

Aby uzyskać dostęp do tej strony, wybierz z menu Wysyłka > Pojemniki magazynowe. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć szczegóły wiersza.

Na tej stronie można edytować pojemnik magazynowy.