Szczegóły arkusza stylów

Aby uzyskać dostęp do widoku szczegółowego strony Arkusze stylów, wybierz Transformacja > Konfiguracja > Arkusze stylów. Kliknij przycisk Analiza arkusza stylów.

Na tej stronie można sprawdzać, tworzyć i modyfikować zawartość arkusza stylów partnera handlowego.