Arkusze stylów

Aby uzyskać dostęp do strony Arkusze stylów, wybierz Transformacja > Konfiguracja > Arkusze stylów.

Na tej stronie można sprawdzać, tworzyć i modyfikować zawartość arkusza stylów partnera handlowego.

Na tej stronie możesz wykonywać następujące czynności:

  • Sprawdź zmodyfikowane arkusze stylów dla partnerów handlowych w środowisku chmury. Standardowe arkusze stylów są uwzględnione w obszarze Transformacja. Arkusze stylów są dostarczane przez Infor wraz ze standardową aplikacją.
  • Utwórz zmodyfikowane arkusze stylów dla partnerów handlowych w środowisku chmury.
  • Edytuj zawartość arkusza stylów.

Aby wyświetlić szczegóły, kliknij przycisk Analiza arkusza stylów.