Konfiguracje klienta

Aby przejść do strony Konfiguracje klienta, wybierz Drukowanie > Konfiguracje klienta.

Na tej stronie można przeglądać ustawienia usługi Amazon Simple Queue Service (SQS) dla On-Premises Print Agent. Usługa SQS jest używana przez Usługę drukowania do komunikowania powiadomień o poleceniach drukowania i zmian zasobów druku On-Premises Print Agent. Ta strona umożliwia dostęp do szczegółowych ustawień kolejek SQS dla bieżącego dzierżawcy/klienta.