Identyfikatory partnerów

Aby uzyskać dostęp do strony Identyfikatory partnerów, wybierz Transformacja > Konfiguracja > Identyfikatory partnerów.

Na tej stronie można utworzyć, edytować, skopiować i usunąć konfigurację identyfikatora partnera.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza konfiguracji identyfikatora partnera.