Szczegóły pliku wychodzącego

Aby uzyskać dostęp do strony Szczegóły pliku wychodzącego, wybierz Komunikacja > Pliki wychodzące. Kliknij przycisk Analiza pliku.

Na tej stronie można zobaczyć szczegóły wychodzącego komunikatu EDI, który został wysłany przez usługę komunikacji do zewnętrznego partnera handlowego. Wychodzący komunikat EDI można ponownie przetworzyć w celach testowych.