Mapowania partnerów lokalnych

Aby przejść do strony Mapowania partnerów lokalnych, wybierz Komunikacja > Mapowania partnerów lokalnych.

On-Premises Communication Agent wykorzystuje kod zewnętrznego partnera handlowego do identyfikacji punktu połączenia i protokołu, który jest używany do komunikacji.

Na stronie Mapowania partnerów lokalnych można przejrzeć mapowanie kodu partnera handlowego aplikacji do zewnętrznego kodu partnera handlowego. To mapowanie zapewnia, że wychodzące EDI jest kierowane do właściwego punktu połączenia przy użyciu właściwej metody komunikacji.

Uwaga

Od wydania 2021.12.00, aby skonfigurować komunikację wychodzącą do zewnętrznego partnera handlowego, należy wejść na stronę Identyfikatory partnerów w menu Transformacja.